หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับหน่วยงาน

     ประวัติโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

           โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอบ้านม่วง เลขที่ 299 หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค ถนนราชบัณ ฑิต ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
           โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2525 ในพื้นที่ 27 ไร่ โดย
คุณตาศิลา  ช่วยจันทร์ดี และ คุณยายคอย  ช่วยจันทร์ดี ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นจำนวน 6 ไร่ 2 งาน และได้รับเงินบริจาคสร้างอาคาร เพิ่มเติม นอกจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารหอผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง โดยได้รับความร่วมมือจาก ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หลายฝ่ายให้ความสนับสนุน ตลอดจนท่านผู้อุปถัมภ์โรงพยาบาล คือท่านเจ้าคุณ ญาณเวที (สมณะศักดิ์ท่านในขณะนั้น) ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2526 และดำเนินการให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2526 เป็นต้นมาและได้ทำพิธีเปิด เป็นทางการ ในวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2527

           เมื่อ พ.ศ. 2531 ท่านเจ้าคุณวิสุทธิญาณสุนทร (สมณะศักดิ์ ขณะนั้น ) ได้สร้างอาคารพักญาติขึ้นอีก หนึ่งหลัง จากความอุปถัมภ์ของ ม.ร.ว.สุมาลยมงคล โสณกุล และพระองค์หญิง 4 ท่าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น พระธิดาของพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจุไรรัตย์ศิริมานฯ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ตั้งแต่ก่อสร้างโรงพยาบาลมา และได้ ทำการก่อสร้างสิ้นสุดเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.2532
           อนึ่งโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง และ ปี พ.ศ.2534 ได้ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ดำ เนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.2535 ได้ดำเนินการ ให้บริการตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
          ต้นปี พ.ศ.2550 หลวงปู่ แฟ้บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย ม.5 บ้านจาร มีเมตตาบริจาคอาคาร ผู้ป่วยใน 1 หลัง 2 ชั้นจำนวน 60 เตียง วางศิลาฤกษ์ 30 เมษายน 2550 และเริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่ พฤษภาคม 2550 แล้วเสร็จ มกราคม 2552 (ขณะนี้เปิดบริการแล้ว ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2552)

อ่านประวัติโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเพิ่ม

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : [email protected] โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS